Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiden, doğru cevaplar alınır.

Sık Sorulan Sorular

Turistik Vize: Eğlence amaçlı yapacağınız seyahat ve gezileriniz için gerekli olan vize türüdür. Sadece turistik amaçı kapsayan seyahatler için gerekli olan otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonudur.

Ticari Vize: Tamamen ticari bir amaçla yapılacak olan seyahatlerde başvurulan vize türüdür. Ticari vizelerde; ticari davetiye ya da fuar davetiyesi gerekmektedir.

Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi: Gidilecek olan ülkede eş, akraba ve arkadaş olarak kısa süreli yapmak istenilen seyahat türüdür. Gidilecek olan ülkeden eş, akraba ve ya arkadaştan gelen davetiye ile seyahatini gerçekleştirebilir.

Öğrenci Vizesi:  Yurtdışında öğrenci değişimi programlarına katılmak isteyen lisans, önlisans, üniversite eğitimi ya da dil eğitimi almak için başvurulan vize türüdür.

 

Vize uygulayan bir ülkeye seyahat etmek isteyen bir kişi için vizesine başvurulan ülkede yaşayan birisinin konsolosluğa yazarak o kişiyi kendisini görmeye davet etmek istediğini anlattığı mektuba vize davet mektubu denir.

Vize davet mektubu, vize alacağınızı garantilememekle birlikte başvurunuzu güçlendirebilen bir unsurdur. Davet mektubunun İngilizce ya da başvurulan ülkenin ana dilinde yazılması gerekir.

 

Avrupa Birliğinde 1995 yılında imzalanan Schengen Sözleşmesi kapsamında bu Sözleşmeye taraf olan ülkeler arasındaki sınır kontrolleri kaldırılarak, sözleşmeye taraf olan ülke vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı tanımıştır.
    Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Schengen Sözleşmesini imzalayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Avrupa Birliği üyesi olmayan Lihtenştayn, Norveç, İzlanda ve İsviçre de Schengen bölgesine dahil olup Schengen Sözleşmesinin tarafı konumundadırlar.
 
    Schengen vizesine tabi olan ülkelerin vatandaşları 180 gün içinde 90’ü aşmayacak şekilde Schengen ülkeleri arasında serbest dolaşım hakkına sahip olmakla birlikte, Schengen vize yönetmeliğine göre, Schengen vizesinin ilk kullanımında vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu vardır.
    Schengen vizesi için gereken evrakları tamamlayanlar ve Schengen ülkesindeki veya bölgesindeki seyahatleri boyunca seyahat masraflarının kendisini karşılayacağına dair finansal taahhütleri verenler Schengen vizesi başvurusunda bulunabilirler. Schengen vizesi almanın koşulları ülkeden ülkeye göre genel kuraları çok etkilemeyecek şekilde farklılık göstereblir.
    Tek Tip Schengen Vizesi: 
 
    Turistik gezi, ticari görüşme/toplantı, aile, arkadaş, akraba ziyareti Tek Tip vize, alındığı ülkede belirli bir zaman aralığında giriş tarihinden itibaren 180 gün içinde 90 güne kadar konaklamaya izin verir. Vizeyi alan kişi 90 gün içinde belirli bir zaman aralığında Schengen ülkelerine seyahat edebilir ancak bu noktada belirtilmesi önem arz eden husus vize sahibi kişinin 90 gün boyunca vizesini aldığı ülkede kesintisiz kalacağı ya da diğer ülkelere bu süre boyunca seyahat edeceği anlamına gelmemektedir.
 
    Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vize; 
 
    Sadece vizeyi veren Schengen ülkesine seyahat edilmesine izin vermektedir veya bazı durumlarda vize başvurusunda bulunurken seyahat edilecek olan Schengen ülkeleri özellikle belirtilmelidir.
    
    Ulusal vize; 
    
    Schengen ülkelerine çalışma, eğitim ve öğrenim veya sürekli oturum izni almak amacıyla gidenlere verelen Schengen vize türü olup D tipi vize olarak da bilinir.
    Schengen vizesi tek girişli veya çok girişli olarak verilebilir. Tek girişli Schengen vizesi alan kişi bir Shengen bölgesine sadece belirli bir süre içinde girebilir. Çok girişli vize Schengen bölgesine istenildiği zaman giriş ve çıkış yapmaya imkân sağlar. Belirli bir zamanda, belirli bir amaçla Schengen ülkesinde daha uzun süre bulunmak zorunda olanlara (öğrenimi, çalışma vb.) oturma izni başlığı altında uzun süreli vize verilebilmektedir. Diğer taraftan çok girişli ulusal Schengen vizesi ile diğer ek vize koşullarının gerektirdiği kurallara bağlı olunmaksızın Schengen bölgesinde seyahat
 
Schengen Vizesi ile 180 günlük zaman diliminde 90 günü geçmeyecek şekilde Schengen Bölgesine kısa süreli seyahatler yapılabilir.
     Schengen bölgesi kapsamında yer alan 26 ülke vardır: Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan.
    18 yaşını dolduran herkesin kendisi başvuruda bulunması gerekmektedir. Reşit olmayanlarda ise velayet sahibi başvuru evrakını imzalar.
    25 Eylül 2014´ten beri Schengen vize başvurusunda da 12 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinden parmak izi alınması gerekmektedir. Bu nedenle iDATA firması vize başvurularını sadece randevuyla almaktadır.
    Parmak izi alınabilmesi için, her başvuru sahibinin şahsen iDATA şubesine gitmesi gerekmektedir. Alınan parmak izi verileri beş (5) yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi Sistemi´nde (VIS) saklanacaktır. Bir kez parmak izi verdikten sonra bu süre zarfında yapacağınız diğer vize başvurularınızı vekil tayin ettiğiniz bir kişi aracılığı ile de yapabilirisiniz.
 

  Almanya aile birleşimi vizesi, Almanya ülkesinde yaşayan eşinizin veya çocuğunuzun yanına kalıcı olarak gitmek veya Almanya’da yaşıyor iseniz Türkiye’de bulunan reşit olmayan çocuğunuzu yanınıza aldırmak için yada evlilik amaçlı Almanya konsolosluğuna yapılan oturum amaçlı vize başvurusudur. Aile birleşimi, hem orada bulunan çocuğunuz üzerinden hemde orada bulunan eş üzerinden yapılabilir.

     Eş üzerinden yapacağınız aile birleşimlerinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunuzu alacağınız A1 sertifikasıyla ibraz etmeniz gerekmektedir. A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmelidir. Türkiye’de Goethe Enstitüsü’nün Start Deutsch 1 ile Avusturya dil diploması (ÖSD) kabul edilmektedir. Yapacağınız başvurularda dil sertifikasının aslı şarttır. Dil sertifikasını sunmanız vize işlemleri için yeterli dil bilgisine sahip olduğunuzu göstermez. 

     Vize şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususundaki tetkiklere Almanya’daki resmi kurumlar dahil olduğundan, vize işlemi birkaç ay sürebilmektedir. Vize başvurusu için gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesinin ardından geçen ilk üç aylık süre zarfında Vize Bölümü yetkililerinin işlem süreciniz hakkında bilgi veremeyeceğini anlayışla karşılamanız rica olunur.

 

Alman çocuğun yanına gidilebilmesi için vize başvurusunda gerekli olan belgelerinin aslı ve

2’ şer adet fotokopileri gerekmektedir. 

 • Alman dilinde eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu,
 • Oturum Kanunu’nun 54. Maddesi, 2.paragrafı, 8 No’suna göre uygun ve şahsen imzalanmış bildirim,
 • Geçerli pasaport,
 • 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf,
 • Çocuğa ait uluslar arası doğum kayıt örneği (Formül A),
 • Anne ve babaya ait Tam Tekmil Nüfus Kayıt Örneği,
 • Çocuğun Almanya’da doğmuş olması halinde: Alman Doğum Kayıt Örneği,
 • Çocuk Almanya’da doğmamış ise: Babanında kayıtlı olduğu bir adet uluslar arası doğum kayıt örneği,
 • Çocuğa ait Alman kimliği veya pasaportu,
 • Çocuğa ait bir adet ikametgah belgesi,

 

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından imzalanmış ek belge
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“)
  • 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi
  • 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi
 • Başvuru sahibine ait „Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“. Nüfus kayıt örneğinde „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır.
 • Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri
 • Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:
  • Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi o Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:
  • Pasaportun fotokopisi
  • Oturma izni fotokopisi
 • Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, Ancak A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmelidir. Türkiye’de GoetheEnstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Yukarıda belirtilen dil sertifikasının ibraz edilmiş olması, vize işleminde dil yeterlilik belgesinin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

 

Vize başvurusunda ön koşulları`nın incelemesinde dahili Alman makamların da dahil edildiğinden işlem süreci birkaç ay sürmektedir. Başvuru evraklarının ibrazından itibaren 3 ay bitmeden önce Vize bölümünün süreç ile ilgili bilgi vermemesini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

 

Seyahat sağlık sigortası; ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. 
 
     Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması  nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir. Seyahat sigortası satın alırken, poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat edecek kişi sayısına, ziyaret edeceğiniz ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna, dikkat etmeniz çok önemlidir. Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi de bu doğrultuda değişiklik gösterir.
 

Pasaport,  yabancı ülkelere gidecek olan kişilere yetkili kurumca verilen yabancı Ülkerlerin yetkili kişileri tarafından incelenen bir kimlik belgesidir.  

Türkiye ‘ de kullanılan 4 çeşit pasaport türü vardır.

 • Bordo pasaport (Umumi Pasaport)
 • Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport) 
 • Gri pasaport (Görev Pasaportu / Hizmet Pasaportu)
 • Siyah pasaport (Diplomatik Pasaport)

 

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’ lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor.

 • TBMM eski üyelerine,
 • Eski bakanlar,
 • 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,
 • Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,
 • Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,
 • Derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,
 • Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,
 • Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;
 • Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

 

Yurt dışına devlete türlü hizmet için gidenlere, sadece görev sürelerini kapsayacak süre için verilen, yeşil pasaport gibi birçok ülkede vize almaya gerek duymaksınız girme imkânı tanıyan pasaport türüdür. Gri pasaport sahipleri bordo pasaportluların vizesiz giriş yapabildiği 102 ülkeye ek olarak 54 ülkeye daha vizesiz girebilme hakkı vardır.

Türkiye büyük millet meclisi üyelerine, bakanlara, orgenerallere, valiler ve büyükşehir belediye başkanların gibi üst seviyelerde görev yapan kişilere sadece görevde bulundukları süre boyunca kullandıkları pasaport türüdür.

 

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız, 
– 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.